บริษัท วิงพลัส โซลูชั่น จำกัด คือ บริษัทรับเขียนโปรแกรม ผู้ให้บริการรับเขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์
ตามความต้องการของลูกค้าครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์จริง ในธุรกิจ IT กว่า 15 ปี

         ประสบการณ์ด้านงาน IT ทั้งรับเขียนโปรแกรม Web Application ,Window Application เขียนโปรแกรมระดับ Enterprise
Software เช่น เขียนโปรแกรมอีอาร์พี (ERP) Odoo ERP, เขียนโปรแกรมระบบทรัพยากรบุคคล (HR) ,เขียนโปรแกรมระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ,เขียนโปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง (ERP) ,เขียนโปรแกรมระบบสต็อกสินค้า (Stock /Inventory) ,เขียนโปรแกรมระบบขนส่ง Logistic ,ระบบขนส่งด้วย GPS ติดรถยนต์,เขียนโปรแกรม Import ข้อมูลจากไฟล์ Excel ,เขียนโปรแกรมระบบ Real Estate ,เขียนโปรแกรมระบบตัวแทนจำหน่าย,เขียนโปรแกรมระบบงานติดต่อกับ Hardware เช่น เครื่องอ่าน Bar Code, เครื่อง Finger Scan ,
กล้องวงจรปิด AI ,เครื่องชั่งน้ำหนักรถขยะ , ทำเว็บไซต์ (e-commerce)  ,ทำเว็บไซต์ องค์กร ราชการ หน่วยงานต่างๆ
         สำหรับลูกค้าที่ เขียนโปรแกรมทุกงานกับเรา จะได้รับ Source Code โปรแกรมฉบับเต็ม ให้กับลูกค้าทุกงาน และ
รับประกันงาน เขียนโปรแกรม 1 ปีเต็ม
Window Application Development
เขียนโปรแกรม 
Application Development

เขียนโปรแกรม ติดต่อกับฐานข้อมูล
Microsoft SQL Server ,Postgresql ,MySQL ,Oracle เขียนโปรแกรม ติดต่อกับระบบงานเดิม
พัฒนาระบบงานใหม่จากระบบงานเดิมที่ล้าสมัย
เขียนโปรแกรม Web Service และ
เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Hardware เฉพาะงาน เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องชั่งน้ำหนักรถขยะ
Mobile Application Development
เขียนโปรแกรม 
Mobile Application

เขียนโปรแกรม แอพพลิเคชั่น IOS ,Android ,
ให้กับบริษัท องกรค์ ,หน่วยงานราชการ ต่างๆ
เขียนโปรแกรมเฉพาะงานบนเครื่อง Handheld เช่น ระบบออกบิล เก็บเงิน หรือ ระบบเช็คสต็อกสินค้า เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อการชำระเงินกับธนาคารผ่าน Bill Payment Cross Bank
Web Application
เขียนเว็บแอพพลิเคชั่น
Web Application

เขียนเว็บไซต์ ติดต่อกับฐานข้อมูล
เขียน Web Service พัฒนาระบบงานต่างๆ
ระบบบัญชี (Accouting) ทรัพยากรบุคคล (HR)
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สินค้าคงคลัง (ERP)
ทำเว็บไซต์ ระบบงานตามความต้องการ
ด้วยภาษา ASP.Net C# ,dot net Core ,Python ,Odoo Framework ,Odoo ERP

พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9
กองทุนพัฒนาสิงปลอดภัยและสร้างสรรค์
กระทรวงการต่างประเทศ กองบังคับการตํารวจทางหลวง คปภ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
         


บริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) อุทยานธรณี ประเทศไทย บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
         

 


 
     
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟสโต้ จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเซีย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี Lami Packaging (Kunshan) Co., Ltd - China
         
      
 
บริษัท ซัมมิทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ACCOUNT CLUB (THAILAND) CO.,LTD. APEX Medical Center Harrow International School Bangkok NS-OG Energy Solution (Thailand) Ltd.
         
 VMPC Company        
 บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด  บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จํากัด  Victoria Cosmetics (Thailand) Co.,Ltd.  Auditor Asia Co.,Ltd.  Hoyeon - โฮยอน
บริษัท เอ.เอส.จี บี ไมท์ตี้ จำกัด
 โปรแกรมฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Relation)
 โปรแกรมฐานข้อมูลลูกค้า
 โปรแกรมระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

 โปรแกรมงานขายสินค้า (Sale Force)
 โปรแกรมระบบบริหารงานขาย (Sale Force)
 โปรแกรมระบบบริหารงานขายจิวเวลรี่ ( Jewelry Shop System )
 โปรแกรมระบบบริหารงานขายร้านทอง ( Gold Shop System )
 โปรแกรมขายหน้าร้าน (Point Of Sale : POS)
 โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์

 โปรแกรมบริหารงานบุคคล (Human Resource)
 โปรแกรมบริหารงานบุคคล (HR)
 โปรแกรมข้อมูลพนักงาน
 โปรแกรมรับสมัครงานออนไลน์ (Recruitment system)
 โปรแกรมเข้า-ออกงาน กะงานต่างๆ
 โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
 โปรแกรมขออนุมัติลา
 โปรแกรมประมวลผลโบนัส และ ปรับขึ้นเงินเดือน
 โปรแกรมบริหารจัดการโรงอาหาร (Canteen Service System)

 โปรแกรมระบบจอง (Reservation & Booking)
 โปรแกรมจองอุปกรณ์ สำนักงาน
 โปรแกรมจองห้องประชุม 
 โปรแกรมจองรถ

 โปรแกรมสต็อกสินค้า (Inventory & Stock)
 โปรแกรมสต็อกสินค้า 
 โปรแกรมระบบแจ้งปัญหาของร้าน 7-11
 โปรแกรมจัดการสต็อก เครื่อง Smart Purse ของร้าน 7-11
 โปรแกรมบัญชี  (Accounting)
 โปรแกรม ERP 
 โปรแกรมบัญชี 
 โปรแกรมใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
 โปรแกรมระบบสั่งซื้อสินค้า (PO) และ ผลิตสินค้า (BOM)
 โปรแกรมควบคุมการผลิต 
 โปรแกรมระบบต้นทุนการผลิต และ คำนวณราคาขาย

 โปรแกรมฝึกอบรม (Training & Course)
 โปรแกรมบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม
 โปรแกรมลงทะเบียน สแกนลายนิ้วมือ เข้าออก

 โปรแกรมระบบซ่อมบำรุง
 โปรแกรมงานซ่อมบำรุง
 โปรแกรมงานแจ้งซ่อม แผนกซ่อมบำรุง
 โปรแกรมงานแจ้งซ่อม โครงการบ้านจัดสรรค์

 โปรแกรมบันทึกผล งานวิเคราะห์ต่างๆ
 โปรแกรมบันทึกผลวิเคราะห์แก็ส (IEEC ,Rogers ,Duval)
 โปรแกรมระบบบันทึกผลน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม

 โปรแกรมบริหารร้าน และ งานต่างๆ
 โปรแกรมบริหารโรงแรม
 โปรแกรมบริหารทัวร์ ท่องเที่ยว
 โปรแกรมบริหารร้านอาหาร
 โปรแกรมบริหารงานแรงงานต่างด้าว                      

                                            


 รับเขียนโปรแกรม
         Programing

     - Microsoft .NET Core
     - Blazor
     - ASP.Net
     - C#.Net
     - Python
     - Rest API ,Web Service ,SOAP
     - Flutter IOS / Android
     - 
Ionic Framework
     - Android Studio
     - Bootstrap , HTML ,CSS
     - Java Script ,JQuery ,JSON
  รับเขียนโปรแกรม
         Odoo Developer


     - Odoo Framework

     - Odoo ERP
     - Python

  รับเขียนโปรแกรม
          Database Programing


     - Microsoft SQL Server
     - Postgresql

     - Oracle
     - Microsoft Access
     - MySQL

  รับเขียนโปรแกรม
          Report Tool


     - Microsoft Reporting Service

     - Crystal Report
     - Jasper Report
 
ร่วมงานกับเรา
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ / Programmer และ นักวิเคราะห์ระบบ / System Analysis
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม การบำรุงรักษา
เข้าสู่การเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว่า การเขียนโปรแกรม ( Programming) หรือ การเขียนโค้ด (Coding)
แนวคิดการเขียนโปรแกรม
หลายครั้งที่ผมต้องเริ่มสอนเขียนโปรแกรม ให้นักเรียนกลุ่มใหม่ ก็ต้องบอกเล่า ด้วยประโยคเดิมทุกครั้งว่า 'การเขียนโปรแกรม ทุกภาษานั้นเหมือนกัน'
บริษัท วิงพลัส โซลูชั่น จำกัด
อาคารไอมอลล์ (imall) ชั้น 2
เลขที่ 21 ถ. ศรีนครินทร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 090-985-8823 อีเมล์: Support@WingPlusSolution.com
สำนักงาน: 02-003-0348
MD โทรศัพท์ : 086-655-6629
Copyright © 2013. All Rights Reserved.