ขั้นตอนดำเนินการ รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม 


            บริษัท วิงพลัส โซลูชั่นจำกัด เราเป็นบริษัท รับทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้าครบวงจร
หากท่านต้องการมีเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท องกรค์ หน่วยงาน ร้านค้า หรือ สินค้าและบริการ ของท่าน เพียงบอกเราว่าต้องการเว็บไซต์รูปแบบไหน เราจะออกแบบ และ ทำเว็บไซต์ให้จนเสร็จ
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องเว็บไซต์ ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเอง เราทำเว็บไซต์ให้จนเสร็จ ขั้นตอนดำเนินการทำเว็บไซต์

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเว็บไซต์ หรือ โปรแกรมที่ต้องการจัดทำให้ทางทีมงาน ผ่านโทรศัพท์ 086-655-6629 หรือ อีเมล์ PM@WingPlusSolution.com หรือ กรอกข้อมูลหน้าติดต่อสอบถาม
ทีมงานจัดส่งใบเสนอราคา และ แจ้งระยะเวลาการดำเนินงาน
ตกลงราคา และ สรุปขอบเขตของงาน ลูกค้ายืนยันขอบเขตงาน
ลูกค้าทำสัญญา และ ชำระเงินมัดจำ 40% ของราคางาน
ลูกค้าส่งข้อมูลและรูปภาพทั้งหมด ที่จะลงข้อมูลในเว็บไซต์ ให้ทางทีมงาน เพื่อดำเนินการทำเว็บไซต์
ทีมงานออกแบบ รูปภาพหน้าเว็บไซต์ หน้าแรก เป็นเดโม ส่งให้ลูกค้าดู ปรับแก้ไขงานตามลูกค้าต้องการ
เมื่อเดโม ผ่าน ทีมงานดำเนินการทำเว็บไซต์
ทีมงานแจ้งความคืบหน้าในการทำเว็บไซต์ให้ลูกค้าทราบ ตามรอบเวลาที่แจ้งไว้
ทีมงานส่งมอบงาน ลูกค้าตรวจสอบงาน และ ทดสอบเว็บไซต์
เมื่อลูกค้ายืนยันรับมอบงาน ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 60%
หลังจากเสร็จงาน ทีมงานดูเล บริการหลังการขาย แต่มีเงื่อนไข ต้องไม่มีผู้อื่นเข้ามาแก้ไข หรือ เพิ่มเติมโปรแกรม ขั้นตอนดำเนินการเขียนโปรแกรม

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเว็บไซต์ หรือ โปรแกรมที่ต้องการจัดทำให้ทางทีมงาน ผ่านโทรศัพท์ 086-655-6629 หรือ อีเมล์ PM@WingPlusSolution.com หรือ กรอกข้อมูลหน้าติดต่อสอบถาม
ทีมงานจัดส่งใบเสนอราคา และ แจ้งระยะเวลาการดำเนินงาน
ตกลงราคา และ สรุปขอบเขตของงาน ลูกค้ายืนยันขอบเขตงาน
ทำสัญญา และ ชำระเงินมัดจำ 40% ของราคางาน
เก็บข้อมูลความต้องการเขียนโปรแกรม ทั้งหมดอย่างละเอียด
ทีมงานส่งเอกสาร Software Requirement Specification (SRS)ให้ลูกค้าทำการเซ็นต์เพื่อยันการเขียนโปรแกรม
ทีมงานดำเนินการเขียนโปรแกรมตาม เอกสาร SRS
ทีมงานแจ้งความคืบหน้าในการพัฒนาโปรแกรมให้ลูกค้าทราบ ตามรอบเวลาที่แจ้งไว้
ทีมงานส่งมอบงาน ลูกค้าตรวจสอบงาน และ ทดสอบโปรแกรม
เมื่อลูกค้ายืนยันรับมอบงาน ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 60%
หลังจากเสร็จงาน ทีมงานดูเล บริการหลังการขาย แต่มีเงื่อนไข ต้องไม่มีผู้อื่นเข้ามาแก้ไข หรือ เพิ่มเติมโปรแกรม

บริษัท วิงพลัส โซลูชั่น จำกัด
566 ม.8 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 090-985-8823
สำนักงาน: 02-003-0348
MD โทรศัพท์ : 086-655-6629 อีเมล์: PM@WingPlusSolution.com (คุณจีรภัทร)
Copyright © 2013. All Rights Reserved.