ออกแบบระบบ และ เขียนโปรแกรม ระบบบริหารงานขาย
ให้กับ บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด  เป็นเว็บไซต์ จัดการข้อมูลโครงการ
บ้านจัดสรร สำหรับขาย โดยจะแสดงแผนผังโครงการขาย ราคาบ้าน
งวดผ่อนดาวน์ ข้อมูลลูกค้า และ ระบบจัดการติดตามหลังการขาย
สามารถพิมพ์รายงาน จองบ้าน ใบเสนอราคา และ รายงานสถิติ
การขาย ของพนักงานขาย แต่ละคนได้
บริษัท วิงพลัส โซลูชั่น จำกัด
อาคารไอมอลล์ (imall) ชั้น 2
เลขที่ 21 ถ. ศรีนครินทร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 090-985-8823 อีเมล์: Support@WingPlusSolution.com
สำนักงาน: 02-003-0348
MD โทรศัพท์ : 086-655-6629
Copyright © 2013. All Rights Reserved.