ทีมงานของเรา

          ทีมงานของเรา แต่ละคนมีทักษะความเชี่ยวชาญระดับสูงในงานแต่ละด้าน เช่น วิเคราะห์ออกแบบโปรแกรม ,ออกแบบฐานข้อมูล ,เขียนโปรแกรม วินโดว์แอพพลิเคชั่น ,
เขียนโปรแกรม เว็บแอพพลิเคชั่น ,ออกแบบเว็บไซต์ และ งานออกแบบกราฟิค ต่างๆ 

          ทีมงานจะทำงานผสมผสานกันระหว่างเทคนิค ประสบการณ์ความสามารถของแต่ละคนอย่างลงตัว เพื่อทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มีความยืดหยุ่นและ มีประสิทธิภาพอย่างที่สุด
เพื่อให้โครงการที่รับมอบหมายเสร็จตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว 

          ทีมงานของเรายังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะฝีมือ และ เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้แนะนำ ให้คำปรึกษา ลูกค้าของเรา ให้ได้ประโยชน์
ได้งานที่ตรงตามความต้องการ และ ได้รับงานที่ดีที่สุด

เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเรา
บริษัท วิงพลัส โซลูชั่น จำกัด
อาคารไอมอลล์ (imall) ชั้น 2
เลขที่ 21 ถ. ศรีนครินทร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 090-985-8823 อีเมล์: Support@WingPlusSolution.com
สำนักงาน: 02-003-0348
MD โทรศัพท์ : 086-655-6629
Copyright © 2013. All Rights Reserved.