ทีมงานของเรา

          ทีมงานของเรา แต่ละคนมีทักษะความเชี่ยวชาญระดับสูงในงานแต่ละด้าน เช่น วิเคราะห์ออกแบบโปรแกรม ,ออกแบบฐานข้อมูล ,เขียนโปรแกรม วินโดว์แอพพลิเคชั่น ,
เขียนโปรแกรม เว็บแอพพลิเคชั่น ,ออกแบบเว็บไซต์ และ งานออกแบบกราฟิค ต่างๆ 

          ทีมงานจะทำงานผสมผสานกันระหว่างเทคนิค ประสบการณ์ความสามารถของแต่ละคนอย่างลงตัว เพื่อทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มีความยืดหยุ่นและ มีประสิทธิภาพอย่างที่สุด
เพื่อให้โครงการที่รับมอบหมายเสร็จตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว 

          ทีมงานของเรายังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะฝีมือ และ เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้แนะนำ ให้คำปรึกษา ลูกค้าของเรา ให้ได้ประโยชน์
ได้งานที่ตรงตามความต้องการ และ ได้รับงานที่ดีที่สุด

เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเรา


TEY
Managing Director
System Analysis

TON
Senior Programmer
PHON
Senior Programmer
TOON
Programmer
SAI
Senior Programmer
บริษัท วิงพลัส โซลูชั่น จำกัด
566 ม.8 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 090-985-8823
สำนักงาน: 02-003-0348
MD โทรศัพท์ : 086-655-6629 อีเมล์: PM@WingPlusSolution.com (คุณจีรภัทร)
Copyright © 2013. All Rights Reserved.