กระทรวงการต่างประเทศ  กองบังคับการตํารวจทางหลวง  คปภ.  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
         

VMPC Company
 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) อุทยานธรณี ประเทศไทย  บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด  สถาบันคีนันแห่งเอเซีย  บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด


บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จํากัด บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เฟสโต้ จำกัด
โครงการแอสเทรา ไพรด์ โครงการแอสเทรา เรสซิเดนท์

ATLS
LearnPraya Suvarnabhumi

LipsTravel
โรงแรมแอสเทร่า สาทร

 บริษัท เอที โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส  โรงแรมเรือนพระยา สุวรรณภูมิ
บริษัท วิงพลัส โซลูชั่น จำกัด
566 ม.8 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 090-985-8823
สำนักงาน: 02-003-0348
MD โทรศัพท์ : 086-655-6629 อีเมล์: PM@WingPlusSolution.com (คุณจีรภัทร)
Copyright © 2013. All Rights Reserved.